Søn­derjy­ske und­går nedryk­ning

BT - - SPORTEN -

Søn­derjy­ske er ik­ke læn­ge­re del i bund­hol­de­nes in­ten­se kamp om at und­gå nedryk­ning. Med 1- 1 i hjem­me­kam­pen mod FCV ero­bre­de de det kræ­ve­de po­int.

FCV, der eft er et hårdt kamp­pro­gram det se­ne­ste styk­ke tid hav­de pro­fi ler som Mi­cha­el Lumb, Pe­ter Ny­mann og Apo­sto­los Vel­li­os pla­ce­ret på re­ser­ve­bæn­ken fra start, gik el­lers til pau­sen med en fø­ring på 1- 0. Det var fuldt fortjent: De pres­se­de i lan­ge pe­ri­o­der søn­derjy­der­ne i bund og bur­de ha­ve bragt sig for­an al­le­re­de i det sy­ven­de mi­nut. Men selv­om Den­nis Sø­ren­sen blev spil­let fri for­an et tomt mål, skød han for­bi. Træf­sik­ker­he­den fej­l­e­de dog in­tet i det 42. mi­nut, hvor han på Anders Du­es mester­li­ge ind­læg fra ven­stre­kan­ten he­a­de­de Sla­gel­se- mand­ska­bet for­an.

Få mi­nut­ter in­de i an­den halv­leg kik­se­de Den­nis Sø­ren­sen mu­lig­he­den for at FC Vestsjæl­land kom for­an 2- 0. I ste­det slog hjem­me­hol­det til i den an­den en­de af ba­nen, da de på et selv­mål af Je­an- Clau­de Boz­ga et kvar­ter før tid fi k bragt ba­lan­ce i regn­ska­bet. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.