Vend­sy­s­sel bli­ver i 1. di­vi­sion

BT - - SPORTEN -

1. DI­VI­SION ske Bru­nin­ho og Kri­stoff er Munks­gaard for en sik­ker sejr til sjæl­læn­der­ne.

Der­med kan Vend­sy­s­sel ik­ke læn­ge­re ind­hen­te AGF, der ind­ta­ger an­den­plad­sen i 1. di­vi­sion.

Hå­bet le­ver end­nu

Det kan Lyng­by der­i­mod, men det for­ud­sæt­ter i før­ste om­gang sejr i dag mod Vej­le. Der­eft er skal Lyng­by mø­de AGF i en kamp, hvor Lyng­by­sejr og­så er på­kræ­vet for at hol­de liv i for­stads­kø­ben­hav­ner­nes op­ryk­nings­håb. Med sejr i de to kam­pe vil Lyng­by væ­re to po­int eft er AGF in­den sid­ste spil­ler­un­de.

I den an­den en­de af 1. di­vi­sion holdt AB liv i hå­bet om og­så at spil­le i den næst­bed­ste ræk­ke til næ­ste sæ­son. Det ske­te med en hjem­me­sejr på 2- 1 over Vi­borg. Det var Vi­borgs blot an­det ne­der­lag i den­ne sæ­son.

AB er nu tre po­int eft er Fre­de­ri­cia, der lig­ger tred­jesidst. Østjy­der­ne har og­så en klart bed­re målsco­re. Brøns­høj er ryk­ket ned, og net­op Brøns­høj spil­le­de i går eft er­mid­dag mod AC Hor­sens i en kamp, der slut­te­de 2- 2. Til gen­gæld sik­re­de Roskil­de sig selv og HB Kø­ge en ny sæ­son i 1. di­vi­sion med en 2- 0- sejr over Fre­de­ri­cia.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.