Woz­ni­a­ck­is French Open- kamp ud­skudt

BT - - SPORTEN - EK­STRA PAU­SE Ron­ni Bur­kal Nielsen ro­ni@ spor­ten. dk

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is før­ste kamp i årets French Open er ble­vet ud­sat til i mor­gen, da hen­des mod­stan­der, Ka­rin Knapp, er ble­vet til­go­de­set en ek­stra spil­le­dags pau­se.

Dan­ske Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki må ven­te med at ta­ge hul på årets an­den Gram Slam- tur- ne­ring, French Open.

Det står klart i går, da le­del­sen bag den fran­ske grus­tur­ne­ring off ent­lig­gjor­de kamp­pro­gram­met for i dag.

År­sa­gen til den ud­skud­te kamp er, at Woz­ni­a­ck­is mod­stan­der i før­ste run­de, ita­li­en­ske Ka­rin Knapp, lør­dag spil­le­de fi na­le i Nür­n­berg. Ka­rin Knapp vandt fi na­len og tog sin an­den WTA- ti­tel i kar­ri­e­ren.

Ita­li­e­ne­ren har der­med få­et end­nu en dag til at hvi­le sig oven på fi na­le­sej­ren.

Selv­om Ka­rin Knapp kom­mer med en frisk sejr i ba­ga­gen, må Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki dog be­trag­tes som fa­vo­rit. Dan­ske­ren fø­rer 2- 0 i de to spil­le­res ind­byr­des op­gør.

Wos­ni­a­cki, der ik­ke har væ­ret i kamp si­den ne­der­la­get til Vi­cto­ria Aza­renkai tur­ne­rin­gen In­ter­na­zi­o­na­li BNL d’Ita­lia 13. maj, lig­ger num­mer 5 på ver­dens­rang­li­sten in­den French Open, mens Knapp, der var ude i en tre sæts- fi na­le mod lands­man­den Ro­ber­ta Vin­ci lør­dag, skal fi ndes no­get læn­ge­re ne­de på 42. plad­sen.

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki kom­mer først i kamp i mor­gen i French Open. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.