Djoko­vic bli­ver kon­gen af gru­set

BT - - SPORTEN -

End­nu en dansk ak­tør på den I går be­gynd­te årets an­den Grand Slam- tur­ne­ring i form af French Open på gru­set i Pa­ris.

Det er nor­malt en tur­ne­ring, som Ra­fa­el Na­dal ejer med he­le ni tit­ler og blot ét ne­der­lag over­ho­ve­det i tur­ne­rin­gen, men skal man tro book­ma­ker­ne, bli­ver det ik­ke ham, der lø­ber med tro­fæ­et i år.

I ste­det pe­ges på den formstær­ke ver­den­set­ter Novak Djoko­vic fra Ser­bi­en, som ik­ke kan få hø­je­re end od­ds 1,90 på at vin­de he­le tur­ne­rin­gen – og eft er sej­re i Mon­te Car­lo og Rom ser han da og­så skræm­men­de ud net­op nu.

Vær­ste kon­kur­rent bli­ver trods alt Ra­fa­el Na­dal. Spa­ni­e­ren har ik­ke væ­ret i nær­he­den af top­ni­veau­et si­den co­me­ba­ck­et, men al­li­ge­vel er han an­den­fa­vo­rit i od­ds 5,50 hos Par­ty Bets som bedst.

Blandt de hø­je­re od­ds fi nder man Ro­ger Fe­de­rer, som kan spil­les til od­ds 15 som vin­der.

Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.