2,00

BT - - SPORTEN -

Det kun­ne godt lig­ne få mål i den­ne kamp. Si­den Aa­les­und fy­re­de Ha­rald Aa­brekk, har det set mar­kant bed­re ud de­fen­sivt med blot syv mål imod i de fem kam­pe si­den hans fy­ring, og mod et af ræk­kens me­re må­l­fat­ti­ge hold lig­ner det en gen­ta­gel­se. Viking er blandt de bed­ste hold de­fen­sivt i ræk­ken, men sli­der vold­somt med at sco­re mål, hvil­ket be­ty der, at hol­dets målsnit pr. kamp er blandt de la­ve­ste i Tip­pe­liga­en. Spe­ci­elt på ude­ba­ne spil­ler man me­get kom­pakt og de­fen­sivt, og spørgs­må­let er, om Aa­les­und ev­ner at bry­de dem ned. Sats på få mål.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.