2,60

BT - - SPORTEN -

Der­by i Rom, hvor uaf­gjort lig­ger li­ge til høj­re­be­net. I for­vej­en er op­gø­re­ne imel­lem de to mand­ska­ber oft e tæt­te, og nu har beg­ge hold så me­get stor for­del af et uaf­gjort re­sul­tat. Ro­ma kan me­re el­ler min­dre sik­re sig søl­vet, mens La­zio eft er Na­po­lis ne­der­lag til Ju­ven­tus de­fi ni­tivt kan sik­re sig CL- kva­li­fi ka­tion med det ene po­int. I og med La­zio har Na­po­li i sid­ste run­de er det me­get vig­tigt for dem at få uaf­gjort hér, så selv om de gi­vet­vis ger­ne vil over­ha­le Ro­ma, vil de ha­ve for me­get at mi­ste ved et ne­der­lag. Mon ik­ke de to klub­ber godt kan se lo­gik­ken i kryds.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.