1,95

BT - - SPORTEN -

Med træ­ner­skift et til Sø­ren Her­man­sen er Lyng­by­off en­si­ven be­gyndt at fun­ge­re igen med he­le ni mål i tre kam­pe un­der hans le­del­se. Det godt nok spink­le håb om op­ryk­ning le­ver fort­sat eft er AGF blot fi k uaf­gjort i Ski­ve, men i det spil kan kun sejr bru­ges, så mon ik­ke Lyng­by igen vil gri­be kam­pen off en­sivt an. Vej­le er de­fi ni­tivt red­det og har fak­tisk væ­ret et af for­å­rets bed­ste hold. De kan så­le­des spil­le frit her og har man­ge fi ne off en­si­ve spil­le­re, men må til gen­gæld und­væ­re Hen­rik Bød­ker på grund af ka­ran­tæ­ne, hvil­ket svæk­ker de­fen­si­ven.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.