CIA brug­te na­zi­ster fra An­den Ver­denskrig un­der den kol­de krig

BT - - DEBAT -

Un­der den kol­de krig re­k­rut­te­re­de CIA højt ran­ge­ren­de na­zi­ster og ita­li­en­ske fa­sci­ster til ope­ra­tio­ner vendt mod kom­mu­ni­ster over he­le ver­den. De in­fi ltre­re­de den ty­ske re­ge­ring, for­hin­dre­de kup­for­søg i Ita­li­en og or­ga­ni­se­re­de de sy­da­me­ri­kan­ske høj­re­o­ri­en­te­re­de mi­li­tærjun­ta­ers eft er­ret­ning­s­tje­ne­sters tor­tur- og døds­pa­trul­jer. Og fi nan­si­e­re­de ak­ti­vi­te­ter­ne med na­zi­for­mu­er fra 2. Ver­denskrig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.