Det ara­bi­ske svigt

BT - - DEBAT -

Kun 59 fl ygt­nin­ge har for­vil­det sig til Sau­di- Ara­bi­en, som el­lers rund­hån­det hol­der kam­pe­ne i Sy­ri­en ved li­ge med øko­no­misk støt­te. Qa­tar, som er ver­dens tred­je­ri­ge­ste land, teg­ner sig for et rundt nul i FNs sta­ti­stik­ker. Det er helt uac­cep­ta­belt, når man ta­ger ka­ta­stro­fens om­fang i be­tragt­ning og det fak­tum, at fl ygt­nin­ge hjæl­pes bedst i nær­om­rå­der­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.