’’

BT - - NYHEDER -

En stor del af valg­kam­pen ud­kæm­pes på de so­ci­a­le me­di­er. Her står Løk­ke stærkt, me­ner di­gi­tal­chef Benjamin Rud El­berth fra kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et Ge­el­muy­den Kie­se.

» Løk­kes stør­ste styr­ke er, at han er et men­ne­ske af kød og blod på so­ci­a­le me­di­er og mo­bi­li­se­rer. Thor­nings stør­ste styr­ke di­gi­talt er, at hun er en god campaig­ner, når det gæl­der, « si­ger han.

Per Ry­strøm, som er di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et Ope­ra­te, me­ner som fle­re an­dre, at Thor­ning kan pro­fi­te­re på, at Løk­kes ima­ge er me­get slidt.

» Det be­ty­der, at hun be­gyn­der på plus i de­bat­ter­ne. Løk­kes stør­ste styr­ke er, at han er et men­ne­ske af kød og blod på so­ci­a­le me­di­er og mo­bi­li­se­rer. Thor­nings stør­ste styr­ke di­gi­talt er, at hun er en god campaig­ner, når det gæl­der

Benjamin Rud El­berth, di­gi­tal­chef i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et Ge­el­muy­den

Kie­se

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.