Lars Lar­sen vil lan­ce­re el- bi­ler

BT - - NYHEDER -

Lars Lar­sens dy­ne­kong­lo­me­rat Lars Lar­sen Group spil­ler på man­ge he­ste, og den sid­ste nye i stal­den er el­bil­pro­duk­tion. Det skri­ver Fi­nans. dk.

Det er det ek­si­ste­ren­de Ga­ria, der i dag pro­du­ce­rer luk­suri­ø­se gol­fb iler, der ud­vi­der med end­nu et for­ret­nings­om­rå­de og snart og­så be­gyn­der pro­duk­tio­nen af den nye el- ar­bejds­bil un­der nav­net Ga­ria Uti­li­ty. De nye el­bi­ler, der er dan­sk­ud­vik­le­de og - pro­du­ce­re­de, skal især sæl­ges til kom­mu­ner til brug i par­ker og til ek­sem­pel­vis cam­ping­plad­ser. » Vi har gen­nem 10 år ud­vik­let gol­f­vog­ne og kan nu se kla­re mu­lig­he­der for at sup­ple­re med an­dre el­bi­ler til ar­bejds­om­rå­det , « si­ger Ga­ria- di­rek­tør Jakob Holste­in til Fi­nans.

BU­SI­NESS. DK

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.