René Dif er kæ­re­ste med bør­ne­ad­vo­kat

BT - - NYHEDER - Jens An­ton Havskov Han­sen ja­hh@ bt. dk

AMOR­I­NER

Den 47- åri­ge san­ger, sku­e­spil­ler, co­ach, ama­tørkok m. m. René Dif, der er bedst kendt som frem­træ­den­de med­lem af mu­sik­grup­pen Aqua, har slå­et pjal­ter­ne sam­men med den 34- åri­ge ad­vo­kat Gry Ram­busch.

Gry Ram­busch, som op­rin­de­lig er fra Es­b­jerg, men dri­ver sin ad­vo­kat­prak­sis fra Kø­ben­havn, har byg­get sin for­ret­ning op på først og frem­mest at væ­re ’ bar­nets ad­vo­kat’, hvor hun med liv og sjæl går i bre­chen for børn og for­æl­dre i bl. a. tvangs- an­brin­gel­ses­sa­ger.

Bå­de René Dif og Gry Ram­busch skil­te­de fra i går på de­res respek­ti­ve Face­book­pro­fi­ler med, at de nu er i et for­hold sam­men.

BT har for­gæ­ves for­søgt at få en kom­men­tar om det nye for­hold fra par­ret.

I går for­mid­dag er­klæ­re­de den tid­li­ge­re po­p­stjer­ne og nu kok­ke­a­spirant René Dif sig på Fa­ce­book i et for­hold med bør­ne­ad­vo­ka­ten. Fo­to: As­ger La­de­fo­ged og Si­mon Skip­per

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.