Kø­ben­havns ga­der

BT - - NYHEDER -

TIRS­DAG 26. MAJ 2015

Man skal nok væ­re lidt ex­cen­trisk for at kø­re med i det vil­de ra­ce gen­nem Eu­ro­pa. Det ko­ster om­kring 420.000 kr. at væ­re med. Gum­ball er et bri­tisk ral­lyløb, der blev kørt før­ste gang i 2010. Lø­bet er in­ter­na­tio­nalt, og del­ta­ger­ne kø­rer mel­lem stor­by­er i Eu­ro­pa og i USA. Bet­ting­bu­reau­et Bets­a­fe sponso­re­rer lø­bet. Årets løb bli­ver kørt mel­lem 23.- 29. maj og an­den eta­pe ram­te Kø­ben­havn i pin­sen. Kend­te dren­ge­rø­ve er vil­de med at del­ta­ge i lø­bet, så­le­des og­så de to dan­ske ’ Mon­te Car­lo’- vær­ter.

An­den eta­pe af Gum­ball- mo­tor­lø­bet an­kom til Kø­ben­havn i we­e­ken­den, hvor de hur­ti­ge far­ve­ri­ge bi­ler var po­pu­læ­re. Fo­to: Jens Astrup

De vil­de ra­cer­bi­ler til­trak bå­de sto­re og små bi­len­tu­si­a­ster.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.