PÅ ÆREN’

I den­ne sæ­son for ’ pis­seir­ri­te­ren­de’

BT - - SUPER LIGA - KAM­PEN PÅ SPID­SEN

TTIIRRSSDDAAGG 2 26.6 M. MA­JA 2J0 210515 pen ik­ke op­ly­se, hvor­vidt der er yder­li­ge­re for­stærk­nin­ger på vej.

» Vi ser, hvad der by­der sig de næ­ste to- tre uger. Ud­over Izun­na Uzo­chukwu kan det jo godt tæn­kes, at vi ta­ger af­sked med en spil­ler el­ler to me­re, og hvis det bli­ver til­fæl­det, skal vi ha­ve købt ind, « sag­de han.

Bron­zen sik­res på søn­dag

Med sej­ren be­hø­ver Brønd­by kun et en­kelt po­int, før bron­ze­me­dalj­en er i hus.

» I de sid­ste to kam­pe smi­der vi ik­ke det for­spring på seks po­int, vi har til Ran­ders. Vi er ik­ke i mål end­nu. Men det kom­mer vi, når vi har mødt Ran­ders på søn­dag, « sag­de Brønd­by- træ­ner Thomas Frank, der ik­ke var til­freds med sit holds de­fen- si­ve præ­sta­tion.

» Spe­ci­elt i før­ste halv­leg var vo­res for­svars­spil ik­ke til­stræk­ke­ligt godt af­stemt. Kort sagt: Vi var for dår­li­ge i du­el­spil­let. Til gen­gæld var vi eff ek­ti­ve i af­slut­nin­ger­ne. Sej­ren be­kom­mer mig vel. Vi er de før­ste, der be­sej­rer FCM i Her­ning i den­ne sæ­son. Det er jeg bå­de glad og stolt over, « sag­de han.

Var der ik­ke no­get med et ude­ba­ne­kom­pleks, Brønd­by?

Jo, men det er unæg­te­ligt klas­se at vin­de sin fem­te ude­kamp i træk – læng­ste sti­me i 12 år – og så på MCH Are­na, hvor FC Midtjyl­land har væ­ret al­de­les su­veræ­ne. Thomas Frank vir­ker me­re og me­re som om, han har gang i no­get ual­min­de­lig for­nuft igt. Og ja, vi ved godt, at Glens gut­ter ik­ke hav­de helt sam­me in­ci­ta­ment som Franks fy­re.

BTs sport­s­chef

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.