Far­vel til Eu­ro­pa

BT - - SUPER LIGA -

Ik­ke me­get. To sej­re i 31 kam­pe vid­ner om, hvor uam­bi­tiøst et pro­jekt, der blev lagt for da­gen i Sil­ke­borg, som gjor­de in­tet for at for­stær­ke et hold, som kun­ne ryk­ke op fra en svag 1. di­vi­sion. Øko­no­misk an­svar­lig­hed er et plu­sord, men det lig­ne­de me­re over­gi­vel­se fra før­ste kamp. Så hav­de der væ­ret me­re per­spek­tiv i at la­de Jesper Sø­ren­sen fort­sæt­te det, han hav­de gang i.

KAM­PEN PÅ SPID­SEN

Var det godt, at Ho­bro tab­te?

19- åri­ge Marcus Ing­vart­sen blev dob­belt målsco­rer. Fo­to: Anders Kjær­bye

BTs fod­bold­kom­men­ta­tor

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.