HER ER FORÅRE

BT - - SUPER LIGA - Jakob Poul­sen, FC Midtjyl­land Ludwig Au­gustin­s­son, FC Kø­ben­havn Erik Svi­at­chen­ko, FC Midtjyl­land Lukas Hra­decky, Brønd­by IF Jo­han Lars­son, Brønd­by IF Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen, FC Kø­ben­havn SU­PER­LIGA Farzam Abol­hos­se­i­ni Faab@ spor­ten. dk

AR­KI­TEK­TEN BAG ULVENES

HVEM TA­LER LÆN­GE­RE

MÅ­NE­DENS SPIL­LER I BRØND­BY- MÅ­L­MAN­DEN ER

SPORT­S­DI­REK­TØR PER RUDS MID­TER­FOR­SVA­RE­REN SKUL­LE

LI­GE

man­ge af­gø­ren­de død­bol­de, som han vandt kar­ri­e­rens før­ste mester­skab med. Er klar as­sist­kon­ge i Su­per­liga­en med 10 oplæg til mål og har gen­vun­det en plads i Mor­ten Ol­sens lands­hold­strup.

om Oscar Wendt, Bry­an Oviedo og Pi­er­re Bengts­son? FC Kø­ben­havns kun 21- åri­ge Ludwig Au­gustin­s­son har ta­get Su­per­liga­en med storm og har på kun 13 kam­pe spil­let sig op som en delt num­mer to på as­sist­lis­ten med seks oplæg til mål.

marts, hvor Erik Svi­at­chen­ko for al­vor vi­ste, at han er til­ba­ge fra de man­ge ska­der, han har dø­jet med. Fik de­but på lands­hol­det mod USA. Et af FC Midtjyl­lands stør­ste salgsem­ner den­ne som­mer.

ba­re man­ge po­int værd. Har kun luk­ket ot­te mål ind i det­te for­år, hvor de blå- gu­le er ble­vet bed­re og bed­re. Bel­gi­ske og en­gel­ske klub­ber er lu­ne på den fi nske ke­e­per, der har holdt bu­ret rent syv gan­ge i for­å­ret. Må­ne­dens spil­ler i april. skud i rø­ven. Sven­ske­ren har væ­ret en be­ri­gel­se på Brønd­by- hol­det og ta­ger sig af al­le hjør­ne­s­park og lan­ge ind­kast. Har al­le­re­de vist sin må­l­far­lig­hed med tre mål i for­å­ret. Det er og­så ble­vet til to as­sist.

bru­ge eft er­å­ret på at spil­le sig varm, men nu er han til­ba­ge og har i for­å­ret væ­ret en sik­ker sty rmand for et FCK- mand­skab, hvis de­fen­siv kun har luk­ket ni mål ind i for­å­ret med Zanka på hol­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.