Stor­sejr til FC Nord­s­jæl­land

BT - - SUPER LIGA -

FC Nord­s­jæl­land vandt 4- 2 over Ho­bro på Farum Park og gør det der­med end­nu van­ske­li­ge­re for jy­der­ne at hen­te Ran­ders i kam­pen om fj er­de­plad­sen i Su­per­liga­en og der­med ad­gangs­bil­let­ten til Eu­ro­pa Le­ague- kva­li­fi ka­tion.

Nord­s­jæl­læn­der­ne har el­lers væ­ret in­de i en elen­dig sti­me med seks ne­der­lag ud af de se­ne­ste syv kam­pe, men det var ik­ke til at se i op­gø­ret mod Ho­bro. Marcus Ing­vart­sen stod for FCNs fortjen­te fø­rings­mål eft er 35 mi­nut­ter, men midt­ba­ne­man­den Martin Mik­kel­sen ud­lig­ne­de nog­le mi­nut­ter in­den pau­sen.

På det se­ne­ste har FCN få­et kri­tik for at væ­re in­eff ek­ti­ve for­an mål. Det lod ik­ke til at væ­re til­fæl­det mod Ho­bro og da slet ik­ke for Ing­vart­sen, der 10 mi­nut­ter in­de i an­den halv­leg tog et træk for­bi Jesper Rask i må­let og spar­ke­de via en Ho­bro- spil­ler bol­den ind med sin an­den scor­ing.

Der­eft er gik det stærkt. På fem mi­nut­ter øge­de Emi­li­a­no Marcon­des og Uff e Bech til 4- 1, in­den Martin Mik­kel­sen re­du­ce­re­de med et fi nt langskud mod slut­nin­gen af kam­pen til slut­re­sul­ta­tet 4- 2.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.