Ung fæ­ring sik­re­de sølv til FCK

BT - - SUPER LIGA -

Når færø­ske Bran­dur Ol­sen en dag indstil­ler sin kar­ri­e­re, vil han for­ment­lig smi­le og tæn­ke til­ba­ge på den maj må­ned i 2015, hvor han slog sit navn fast. Må­ne­den, hvor han som 19- årig re­ser­ve blev po­kal­helt for FC Kø­ben­havn, og knap to uger se­ne­re score­de sit før­ste Su­per­liga- mål på sin før­ste bold­be­rø­ring som ind­skift er mod OB. Det var nok til, at FCK sej­re­de 1- 0 og sik­re­de sig sølv­me­dal­jer­ne.

Te­e­na­ge­ren fra ø- grup­pen i nord blev med 25 mi­nut­ter til­ba­ge af gårs­da­gens op­gør sendt på ba­nen som afl øser for nor­ske Tom Høg­li og gjor­de sig straks klar til at ta­ge et fris­park kort uden for fel­tet. Få se­kun­der eft er lå bol­den i net­tet bag en spr­æl­len­de OB- ke­e­per Mads Top­pel, og Bran­dur Ol­sen kun­ne at­ter la­de sig hyl­de af de fans, der hav­de gjort det sam­me i den dra­ma­ti­ske po­kal­fi na­le­sejr over FC Vestsjæl­land. For­ud var gå­et et op­gør, hvor kva­li­te­ten i af­slut­nin­ger­ne ude­blev. Med OBs ud­skæld­te Emil Lar­sen som den sto­re syn­der.

Med re­sul­ta­tet sid­der FCK sik­kert på an­den­plad­sen, mens OB fort­sat be­fi nder sig i in­gen­mandsland.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.