Brønd­by ned­lag­de me­stre­ne

BT - - SUPER LIGA -

Så gik den ik­ke læn­ge­re for FC Midtjyl­lands ny­kå­re­de dan­ske me­stre. For før­ste gang i den­ne sæ­son tab­te de på hjem­me­ba­ne, da Brønd­by med en sejr på 3- 2 kon­so­li­de­re­de sin po­si­tion som se­ri­øs bron­ze­me­dal­je- bej­ler.

Hver­ken FCM el­ler Brønd­by var i stær­ke­ste op­stil­ling. Mens FCM blandt an­dre måt­te und­væ­re må­l­mand Jo­han Da­hlin og an­gri­ber Mor­ten Dun­can, sad så­vel Thomas Ka­h­len­berg som Fer­han Ha­sa­ni uden­for hos ude­hol­det. Ik­ke de­sto min­dre blev før­ste halv­leg et fest­fyr­vær­ke­ri bå­de hvad an­går spil i højt tem­po og fl ot­te mål:

Te­emu Puk­ki brag­te Brønd­by for­an al­le­re­de eft er ni mi­nut­ter. Det lod FCM sig dog ik­ke slå ud af. På fuld­træff ere af først Martin Pu­sic og der­næst Jesper Laurid­sen kom de for­an 2- 1. Så slog Brønd­by til igen, og tak­ket væ­re scor­in­ger af Ale­xan­der Szy­ma­nowski og Da­ni­el Ag­ger før­te de 3- 2 ved pau­sen. I an­den halv­leg trak Brønd­by sig til­ba­ge på ba­nen for at for­sva­re fø­rin­gen, og så faldt un­der­hold­nings­vær­di­en mar­kant. Tæt­test på scor­ing var FCM, da et skud fra Jakob Poul­sen ram­te stol­pen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.