Zor­ni­ger over­ta­ger VfB Stutt­g­art

BT - - DANMARKS SPORTS AVIS -

ALE­XAN­DER ZOR­NI­GER AF­LØ­SER

Huub Ste­vens på ch­eft ræ­ner­po­sten i Stutt­g­art til den kom­men­de sæ­son. Huub Ste­vens red­de­de el­lers Stutt­g­art fra at ryk­ke ned i sid­ste øje­blik med 2- 1- sej­ren ude over Pa­der­born, der ryk­ker ud af Bun­des­liga­en sam­men med Frei­burg, men le­del­sen i Stutt­g­art valg­te al­li­ge­vel at præ­sen­te­re Zor­ni­ger som ny mand i klub­ben ved en pres­se­kon­fe­ren­ce i går eft er­mid­dag. Zor­ni­ger har tid­li­ge­re træ­net 2. Bun­des­liga- klub­ben RB Leipzig og den dan­ske an­gri­ber Yus­suf Poul­sen, der sta­dig spil­ler i klub­ben.

Chel­seas ivo­ri­a­ner Di­di­er Drog­ba med Pre­mi­er Le­ague- tro­fæ­et på den tra­di­tio­nel­le sej­r­s­pa­ra­de i det fas­hio­nab­le Ken­sing­ton- om­rå­de i London. Fo­to: AFP/ Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.