3,10

BT - - DANMARKS SPORTS AVIS -

Det vir­ker over­dre­vet, at Eskils­min­nes ny­op­ryk­ke­re li­ge­frem skal væ­re kla­re fa­vo­rit­ter på ude­ba­ne i Lund. Eft er en god start vir­ker da­gens gæ­ster til at væ­re gå­et i stå med 0- 4 mod Höl­l­vi­ken og kun 1- 1 mod Oskars­hamn i sid­ste kamp, hvor gæ­ster­ne ud­lig­ne­de trods spil ni mand mod 11. Til­med mang­ler Eskilsminne ka­ran­tæ­ne­ram­te Fi­lip Eg­ger og ska­des­ram­te Phi­lip Pet­ter­s­son og Ale­xan­der Zaim, som al­le er stam­spil­le­re. Nok har Lund mi­stet man­ge pro­fi ler fra sid­ste sæ­sons suc­ces­hold, men man bør ik­ke væ­re un­der­tip­pe­de til et op­gør som det­te.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.