1,65

BT - - DANMARKS SPORTS AVIS -

Al- Hilal le­ve­re­de en fl ot ind­sats i den uhy­re svæ­re ot­ten­de­dels­fi na­le på ude­ba­ne mod Persepolis, hvor ira­ner­ne hav­de 100.000 fa­na­ti­ske til­sku­e­re i ryg­gen kam­pen i gen­nem. Al- Hilal tab­te 0- 1 på et selv­mål i over­ti­den, men skal ha­ve al­de­les fi ne chan­cer for at ven­de re­tu­ro­p­gø­ret til egen for­del. Persepolis tab­te to gan­ge 0- 3 til hold som Lek­hwiya og Al- Nas­sr i grup­pe­spil­let og mang­ler fl ere vig­ti­ge, ska­de­de stam­spil­le­re. Al- Hilal har vist skræm­men­de tak­ter på eget græs med 12 sej­re i 14 kam­pe si­den nytår, så her ser 1- tal­let gan­ske op­lagt ud.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.