1,87

BT - - DANMARKS SPORTS AVIS -

Det er svært at kom­me udenom et spil på man­ge mål i re­tur­kam­pen imel­lem Kas­hiwa Rey­sol og Suwon Bluewings. Beg­ge hold spil­ler off en­sivt og var blandt de to mest må­l­ri­ge hold af al­le i grup­pe­spil­let, og den trend tog de så med over i den før­ste kamp i Syd­korea, som blev et de­ci­de­ret chan­ce­or­gie, og da og­så end­te 2- 3. Der­med er Suwon pi­sket frem, da de skal sco­re mini­mum to gan­ge for at gå vi­de­re, og der­for er der lagt i ov­nen til end­nu en må­l­fest - i hvert fald vir­ker be­ta­lin­gen me­re end god­kendt med de to holds hid­ti­di­ge til­gang til kam­pe­ne.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.