’’

BT - - DANMARKS SPORTS AVIS - Alex Neil, Norwi­chs ma­na­ger

Sto­re spil­le­re le­ve­rer på den sto­re sce­ne. Og det var det, man kun­ne se i de før­ste 20 mi­nut­ter

ven Whit­ta­ker til sidst lag­de bol­den ind i fel­tet til Nat­han Red­mond, der tog bol­den ned og ham­re­de den for­bi Mid­dles­broug­hs græ­ske ve­te­ran­må­l­mand .

Den­ne chokstart kan man godt si­ge, at Mid­dles­brough al­drig kom sig over .

» Jeg tro­e­de på det he­le vej­en. Men

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.