Re­ge­rin­gen opju­ste­rer væksts­køn

BT - - NYHE­DER -

OP­TI­MIS­ME

Eft er en lang­va­rig kri­se er dansk øko­no­mi godt på vej ind i et op­sving.

Det er bud­ska­bet fra øko­no­mi- og in­den­rigs­mi­ni­ster Mor­ten Øster­gaard ( R) ved tirs­da­gens frem­læg­gel­se af re­ge­rin­gens skøn for blandt an­det vækst og le­dig­hed i Den Øko­no­mi­ske Re­de­gø­rel­se. Re­ge­rin­gen for­ven­ter så­le­des en vækst på 1,7 pro­cent i år og to pro­cent i 2016.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.