Hvem er che­fen for he­le Ber­ling­s­ke?

BT - - DEBAT -

Lis­beth Knudsen er che­fre­dak­tør ved Ber­ling­s­ke og et uund­gå­e­ligt navn i den dan­ske me­di­e­ver­den, som hun i 30 år har væ­ret med til at ud­vik­le. Ud­over de man­ge suc­ce­ser i Lisbeths liv skil­drer bo­gen og­så en an­den si­de, som in­de­bæ­rer ne­der­lag og en kamp mod syg­dom.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.