For­ban­det fød­sels­dag

BT - - DEBAT -

I går var det fem års da­gen for ved­ta­gel­sen af dag­pen­ge- re­for­men, der har haft blo­di­ge kon­se­kven­ser for over 50.000 dan­ske­re. (...) Den ube­ha­ge­li­ge, un­der­lig­gen­de tan­ke for re­for­men var, at folk på dag­pen­ge er dov­ne og ik­ke gi­der ar­bej­de. (...) Til dis­se po­li­ti­ke­res for­bløff el­se har det alt­så vist sig, at der ik­ke op­står le­di­ge stil­lin­ger, ba­re for­di man skub­ber men­ne­sker ned i en so­ci­al mas­se­grav.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.