’’

BT - - NYHEDER - Per­nil­le Skip­per ( EL)

Det vil væ­re foru­ro­li­gen­de, hvis Lars Løk­ke bli­ver ad­va­ret og har få­et lej­lig­hed til at på­vir­ke Stats­mi­ni­ste­ri­ets for­tolk­ning og for­valt­ning af of­fent­lig­heds­lo­ven

na­li­sten - får mu­lig­hed for at på­vir­ke Stats­mi­ni­ste­ri­ets for­tolk­ning af lov­giv­nin­gen og der­med og­så, hvad jour­na­li­ster­ne får ind­sigt i, « si­ger Per­nil­le Skip­per og til­fø­jer:

» Det vil­le jo væ­re fuld­stæn­dig for­ka­ste­ligt, hvis Løk­ke

En­heds­li­sten kræ­ver blandt an­det Thor­nings svar på, hvil­ke af­ta­ler der fo­re­lig­ger mel­lem Stats­mi­ni­ste­ri­et og Lars Løk­ke Ras­mus­sen - samt svar på, hvor­for Løk­kes ad­vo­kat fik lej­lig­hed til at kom­men­te­re Stats­mi­ni­ste­ri-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.