’’

BT - - NYHEDER - Martin Lind­berg, DMI

Ef­ter en kølig af­slut­ning på maj sker der et skif­te al­le­re­de i lø­bet af den før­ste uge i ju­ni

Ugen ef­ter - alt­så i uge 24 - for­ven­tes høj­tryk­ket at pas­se­re over Sydskan­di­navi­en, og det pum­per iføl­ge ener­gi­me­te­o­r­o­lo­gen varm luft op til Dan­mark. Og så går det el­lers kun én vej med tem­pe­ra­tu­ren.

» Så kan vi kom­me helt op på 25 gra­der og der­med rig-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.