Kvin­de blev dræbt med de ba­re næ­ver

BT - - NYHEDER - Bir­ger A. Andersen baa@ bt. dk Fo­to: Uf­fe Weng

HUSTRUDRAB

Den 63- åri­ge kvin­de, der søn­dag aft en blev dræbt i et par­cel­hus i Sten­lø­se i Nord­s­jæl­land, blev for­ment­lig ik­ke slå­et med et mord­vå­ben.

I ste­det hæl­der po­li­ti­et nu mest til den te­o­ri, at gerningsmanden - der iføl­ge po­li­tiets sig­tel­se var hen­des 67- åri­ge æg­te­mand - slog hen­de ihjel med si­ne ba­re næ­ver. Det op­ly­ser eft er­forsk­nings­le­der i Nord­s­jæl­lands Po­li­tis af­de­ling for per­son­far­lig kri­mi­na­li­tet, vi­cepo­li­ti­in­spek­tør Hen­ning Svend­sen, til bt. dk.

Ven­ter på ob­duk­tion

» Vi er sta­dig i gang med at sam­le op på de tek­ni­ske un­der­sø­gel­ser fra ger­nings­ste­det og af­ven­ter og­så end­nu de en­de­li­ge er­klæ­rin­ger om re­sul­ta­ter­ne af ob­duk­tio­nen af den dræb­te kvin­de, men som det ser ud nu, hæl­der vi mest til at me­ne, at gerningsmanden ik­ke slog kvin­den ihjel med et egent­ligt vå­ben, men brug­te si­ne eg­ne hæn­der, « si­ger eft er­forsk­nings­le­de­ren.

Iføl­ge den sig­tel­se, der man­dag for­mid­dag blev læst op ved grund­lovs­for­hø­ret for den 67- åri­ge æg­te­mand, der er sig­tet for dra­bet på hu­stru­en, blev hun dræbt søn­dag aft en ’ for­ment­lig som føl­ge af stump vold mod ho­ve­d­et og krop­pen’.

Dra­bet ske­te i par­rets vil­la i ud­kan­ten af Sten­lø­se, og man­den blev eft er­føl­gen­de an­holdt på hav­nen i Hun­de­sted, hvor han hav­de talt om at ha­ve slå­et sin ko­ne ihjel og om at vil­le hop­pe i hav­nen. Han blev an­holdt uden dra­ma­tik, men næg­te­de sig i grund­lovs­for­hø­ret den føl­gen­de for­mid­dag skyl­dig i sig­tel­sen for drab.

Den 63- åri­ge kvin­de blev dræbt i sit hjem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.