Kor­te­re ven­te­tid i luft havn

BT - - NYHEDER -

Fem mi­nut­ter. Så lang tid ta­ger det i gen­nem­snit at kom­me igen­nem Kø­ben­havns Luft havns sik­ker­heds­kon­trol. Det er 18 pro­cent kor­te­re ven­te­tid end for to uger si­den.

År­sa­gen skal iføl­ge Kø­ben­havns Luft havn fi ndes i et nyt pro­gram, der be­gynd­te 11. maj, som blandt an­det in­de­hol­der ek­stra be­man­ding i sik­ker­heds­kon­trol­len, to pend­ler­spor og øget di­a­log med pend­ler­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.