Born­hol­mer­ne får ek­stra fær­ge

BT - - NYHEDER -

Hvis vej­ret er dår­ligt, el­ler en fær­ge går i styk­ker, så har born­hol­mer­ne og de­res gæ­ster nu ga­ran­ti for at kun­ne kom­me til og fra øen.

Re­ge­rin­gen har sam­men med Ven­stre, De Kon­ser­va­ti­ve, Dansk Fol­ke­par­ti og SF ind­gå­et en aft ale, der år­ligt sik­rer 30 mil­li­o­ner kro­ner til en er­stat­nings­fær­ge på ru­ter­ne Røn­ne- Ystad og Røn­ne- Kø­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.