’’

BT - - NYHEDER - Ma­s­cha Vang

De grove ord i mob­nin­gen af 12- åri­ge Rik­ke Nielsen fra Ran­ders har få­et fle­re kend­te dan­ske­re til at mel­de sig ind i kam­pen for at støt­te hen­de og få den ha­de­ful­de In­s­ta­gram­pro­fil luk­ket ved hjælp af hash­tag­g­get # vi­el­sker­rik­ke: Hvor­for ta­ger I ik­ke va­re på je­res børn, gi­ver dem kær­lig­hed og tryg­hed? Børn fra en sund fa­mi­lie øn­sker ik­ke an­dre så ondt. Jeg vil­le ik­ke kun­ne bæ­re, hvis min dat­ter var skyld i, at et an­det barn gik i seng med ma­vepi­ne over no­get, min dat­ter hav­de gjort mod hen­de. Det vil­le væ­re mit livs stør­ste fal­li­ter­klæ­ring

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.