KI­NA

BT - - NYHEDER -

En brand på et ple­je­hjem i det cen­tra­le Ki­na har ko­stet 38 men­ne­sker li­vet, op­ly­ser stats­li­ge ki­ne­si­ske me­di­er iføl­ge Reu­ters. Bran­den brød ud man­dag aft en på et pri­vat ple­je­hjem i Henan- provin­sen, og ud over de dræb­te blev yder­li­ge­re seks per­so­ner kvæ­stet. År­sa­gen til bran­den ken­des end­nu ik­ke. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.