16 dræbt i vold­somt uvejr

BT - - NYHEDER - Mi­cha­el Al­sen Laurid­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Fo­to: EPA

ME­XI­CO/ USA

Mindst 16 per­so­ner er om­kom­met, eft er en tor­na­do man­dag har ra­se­ret det nord­li­ge Me­xi­co og en ræk­ke del­sta­ter i USA.

I Me­xi­co er man sær­ligt hårdt ramt, og fl ere end 1.500 hjem er ble­vet smadret i by­en Acuña i del­sta­ten Co­a­hu­ila, der græn­ser op til Te­xas, skri­ver BBC.

Her ram­te en kraft ig tor­na­do, og i lø­bet af få se­kun­der ra­se­re­de den sto­re de­le af by­en, hvor byg­nin­ger styr­te­de sam­men, mens bi­ler blev hvirv­let op i luft en. Ca. 250 per­so­ner mel­des kvæ­stet.

Dæ­m­ing bri­ste­de

Den vold­som­me storm fi k en dæm­ning til at bri­ste i Te­xas i USA, og en ræk­ke fl oder er gå­et over bred­der­ne. Den sto­re del­stat har ge­ne­relt væ­ret pla­get af uvejr den se­ne­ste må­ned, og med den se­ne­ste storm har de ame­ri­kan­ske myn­dig­he­der nu er­klæ­ret i alt 37 am­ter i Te­xas i und­ta­gel­ses­til­stand.

En per­son mel­des dræbt eft er de se­ne­ste da­ges uvejr, mens 12 per­so­ner mel­des sav­net.

I na­bo­sta­ten Okla­ho­ma er tre per­so­ner ble­vet dræbt, mens hund­red­vis af hjem er ble­vet øde­lagt som føl­ge af de sto­re mæng­der vand, der er skyl­let ind over by­om­rå­der­ne.

Så­dan så der ud i by­en Acuña i del­sta­ten Co­a­hu­ila i Me­xi­co.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.