IRAN

BT - - NYHEDER -

Che­fen for avi­sen Washington Posts kon­tor i Te­he­ran, Ja­son Rezai­an ( fo­to), blev i går frem­stil­let for en iransk re­vo­lu­tions­dom­stol i en sag, hvor han er an­kla­get for spio­na­ge. Dom­sto­len le­des iføl­ge Washington Post af en dom­mer, der er kendt som en hård hund, når det gæl­der dom­me over ak­ti­vi­ster fra op­po­si­tio­nen og sy­stem­kri­ti­ke­re. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.