Ma­fi­a­boss an­holdt ef­ter 31 år på flugt

BT - - NYHEDER -

ITA­LI­EN

En ita­li­ensk ma­fi­a­boss er ef­ter 31 år på flugt ble­vet an­holdt i Bra­si­li­en, skri­ver BBC.

Pasqua­le Scot­ti er til­talt for fle­re end 20 mord som med­lem af Cam­mora­en, den ma­fi­a­or­ga­ni­sa­tion der sid­der på mag­ten i Na­po­li.

Det lyk­ke­des for ham at flyg­te fra et ho­spi­tal i 1984, og si­den da har han væ­ret for­s­vun­det, men ef­ter fin­ger­af­tryk har be­kræf­tet hans iden­ti­tet, ven­tes han ud­le­ve­ret til Ita­li­en in­den for få da­ge.

Han er iføl­ge BBC idømt liv­s­tid in ab­sen­tia for mord be­gå­et fra 1980 til 1983.

På vej til bør­ne­nes sko­le

Ar­re­sta­tio­nen af den nu 56- åri­ge Pasqua­le Scot­ti blev til i sam­ar­bej­de med ita­li­ensk po­li­ti fra Na­po­li, In­ter­pol og bra­si­li­ansk po­li­ti. Han blev ta­get, da han var ved at kø­re si­ne to børn til sko­le.

Pasqua­le Scot­ti hav­de æn­dret navn til Fran­ci­sco de Ca­stro Vi­scon­ti, og var me­de­jer af en nat­klub og et im­port­fir­ma.

BNB

Pasqua­le Scot­ti er til­talt for fle­re end 20 mord. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.