’’ Det hav­de vir­ke­lig væ­ret fan­ta­stisk, hvis det var lyk­ke­des. Jeg har fle­re gan­ge i pro­ces­sen tænkt, at jeg drøm­mer. Det vil­le jo væ­re det stør­ste, hvis han kom til Kø­ben­havn

BT - - NYHEDER - Jon Step­hen­sen, te­a­ter­di­rek­tør

Jeg har fle­re gan­ge i pro­ces­sen tænkt, at jeg drøm­mer. Det vil­le jo væ­re det stør­ste, hvis han kom til Kø­ben­havn. Det var tæt på, så der­for er det ær­ger­ligt. Vi må op på he­sten igen, « si­ger Jon Step­hen­sen.

For­u­den for­tæl­leren har styk­ket seks dan­se­re og en san­ger på rol­le­li­sten. Det er der skal ske. Så der er i hvert fald ik­ke sat et en­de­ligt punk­tum, « si­ger Jon Step­hen­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.