IPho­ne red­der æl­lin­ger ud af af­løb

BT - - NYHEDER - Fo­to: Reu­ters

En kre­a­tiv brand­mand fra Lou­i­si­a­na i USA blev i we­e­ken­den ek­stra glad for, at han hav­de ta­get sin iPho­ne med på job.

Han blev nem­lig til­kaldt, da seks æl­lin­ger var rø­get gen­nem et af­løb un­der en storm og ik­ke kun­ne fin­de vej ud igen, skri­ver NBC News.

Da man­den var krav­let ned i af­lø­bet, fik han den idé at bru­ge sin te­le­fon i ste­det for de ba­re næ- ver til at lok­ke æl­lin­ger­ne ud. Han tænd­te der­for for sin rin­ge­to­ne med ly­den ’ rap, rap, rap’, og én ef­ter én kom æl­lin­ger­ne der­ef­ter ud, hvor an­de­mo­de­ren stod og tog imod si­ne unger.

Brand­væ­se­net fil­me­de he­le red­nings­ak­tio­nen, som hur­tigt er ble­vet po­pu­lær på Fa­ce­book.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.