Da­rio Cam­peot­to ope­re­ret

BT - - NYHEDER - Maria Christine Mad­sen ma­ma@ bt. bt. dk Fo­to: Scan­pix

PA­CE­MA­KER

I we­e­ken­den sag­de san­ger og sku­e­spil­ler Da­rio Cam­peot­tos hjer­te mid­ler­ti­digt fra. Det var iføl­ge den 76- åri­ge en­tertai­ner hans egen kro­ps må­de at ad­va­re ham om, at han hav­de kørt for hårdt på. Læ­ger­ne an­be­fa­le­de ham der­for at få indo­pe­re­ret en pa­ce­ma­ker. Det skri­ver Her og Nu.

Den 76- åri­ge san­ger er nu hjem­me ef­ter ope­ra­tio­nen, og han har det ef­ter om­stæn­dig­he­der­ne godt, si­ger han selv til uge­bla­det.

» Det er krop­pen, der for­tæl­ler mig, at jeg har kørt alt for hårdt. Jeg skal væ­re bed­re til at si­ge nej og pas­se på mig selv. Nu skal jeg hvi­le mig de næ­ste 10 da­ge, og jeg vil be­de om, at me­di­er­ne respek­te­rer min fa­mi­lies og mit øn­ske om fred og ro, « si­ger Da­rio Cam­peot­to til Her og Nu.

Blev svim­mel

En­tertai­ne­ren, der har tre børn, blev i we­e­ken­den ind­lagt på Bis­peb­jerg Ho­spi­tal, ef­ter han hav­de op­le­vet et svim­mel­heds­an­fald. Og­så i uger­ne op til hav­de han op­le­vet an­fal­de­ne.

We­e­ken­dens an­fald gjor­de dog, at Da­rio Cam­peot­to blev ind­lagt. Der vi­ste un­der­sø­gel­ser, at hans hjer­te­ryt­me var for lav. En pa­ce­ma­ker blev der­for løs­nin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.