Jeg er en ce­le­bri­ty – og skri­ver en bør­ne­bog

BT - - KULTUR - In­den, in-

Kend­te dan­ske­re for­sø­ger sig of­te med at skri­ve bør­ne­bø­ger:

Ma­nu Sa­re­en:

Hans bør­ne­bog ’ Iq­bal Fa­rooq’ er godt i gang med at bli­ve fil­ma­ti­se­ret. Fle­re kend­te dan­ske ko­mi­ke­re med­vir­ker i bør­ne­fil­men.

Renée Toft Si­mon­sen:

Hen­des før­ste bør­ne­bog, ’ Kar­las ka­ba­le’, er al­le­re­de fil­ma­ti­se­ret, og si­den der der kom­met fle­re bø­ger i Kar­la- se­ri­en. Den tidl. su­per­model har og­så skre­vet en ny se­rie om ’ Ti­be­ri­us Tu­defjæs’.

Jour­na­list og

Lars Da­neskov:

tid­li­ge­re tv- vært, har skre­vet man­ge bør­ne­bø­ger: ’ Mor har en ba­by in­de i ma­ven’, ’ Dig, mig og la­ma’, ’ Tø­se­lus og vin­ke­flæsk’, ’ Tro, håb og gor­gon­zo­la’, og ’ God­mor­gen­hi­sto­ri­er’. Sku­e­spil­ler og ko­mi­ker har sam­men med ven­ma­nuskript­for­fat­ter

skre­vet bø­ger­ne om Lil­le Al­lan: ’ Lil­le Al­lan - den men­ne­ske­li­ge an­ten­ne’ og ’ Lil­le Al­lan og dob­belt­gæn­ger­sko­len’

Sku­e­spil­le­ren ud­gav i 2009 bør­ne­bo­gen ’ Pi­gen der vil­le ke­de sig ihjel’.

ko­mi­ker og

Frö­din

Li­ne Knutzon

Tri­ne Dyr­holm:

Hel­la Joof:

Pe­ter

Bar­rett

Si­gurd

struk­tør, gør sig og­så i bør­ne­bogs- uni­ver­set og har skre­vet bø­ger­ne ’ Pi­gen der hæn­ger’, og ’ Snit­ten & Kis - Frygt og bæ­ven og en mand på strøm­pe­so­k­ker’. Mu­si­ker og tv- vær­ten

har na­tur­lig­vis og­så skre­vet bå­de bø­ger og sang­bø­ger til børn. Se­ri­en Si­gurd for­tæl­ler....’ med ’ God­nat­hi­sto­ri­er’, ’ Bjør­ne­hi­sto­ri­er’, ’ Spidsnæ­se­hi­sto­ri­er’, ’ Pil­finger­hi­sto­ri­er’, ’ Bi­bel­hi­sto­ri­er’, ’. . . om de græ­ske gu­der’, og ’ Si­gurds Ver­den­sat­las’, og ’ Si­gurds ABC’, som al­le en­ten er ud­gi­vet på lyd­bog el­ler i bog­form - el­ler beg­ge de­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.