Som­me­rens mær­ke­da­ge:

BT - - KULTUR - Dag Ver­dens hav­dag In­ter­na­tio­nal blod- tor­dag Hiros­hi­ma dag In­ter­na­tio­nal dag for ver­dens ur­be­folk­ning In­ter­na­tio­nal ung­doms­dag In­ter­na­tio­nal dag for ven­stre­hån­de­de Ver­dens hu­ma- ni­tær­dag

8. ju­ni: 14. ju­ni:

dag

15. ju­ni:

Gen­for­e­nings­da­gen og val­de­mars­dag

Ver­dens­dag for bekæm­pel­se af ør­ke­nud­bre­del­se og tør­ke Dan­ske møl­le­dag De vil­de blom­sters

17. ju­ni: 17. ju­ni: 17. ju­ni:

20. ju­ni:

Ver­dens­dag for fl ygt­nin­ge

Sank­t­hans­aft en og FNs dag for off ent­li­ge tje­ne­ster

In­ter­na­tio­nal dag mod mis­brug af og han­del med narko­ti­ka

In­ter­na­tio­nal støt­te­dag for tor­tu­rof­re

23. ju­ni:

26. ju­ni:

26. ju­ni:

11. juli:

Ver­dens be­folk­nings­dag

Det skå­neland­ske fl ags dag

In­ter­na­tio­nal Nel­son Man­dela dag

Systemad­mi­ni­tra-

15. juli:

18. juli:

27. juli: 6. au­gust: 9. au­gust:

12. au­gust:

13. au­gust:

19. au­gust:

23. au­gust:

In­ter­na­tio­nal dag til min­de om sla­ve­han­del og den af­skaff el­se

Po­esi­ens dag

31. au­gust:

Hvor­dan får man de små til at læ­se bø­ger? DR- vær­ten Jacob Ri­i­sing gør et for­søg med bo­gen ’ Kar­ma­boy – ko­me­ten og den on­de num­se­kløe’. Fo­to: Sø­ren Bid­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.