Det ta­ler for Le­ver­ku­sen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

1:

Bay­ern Mün­chens tek­ni­ske di­rek­tør Mi­cha­el Res­chke står sam­men med Mat­t­hi­as Sam­mer for scou­ting og re­k­rut­te­ring af spil­le­re. Res­chke har en lang for­tid i Bay­er Le­ver­ku­sen og kan væ­re man­den, der ba­ner vej­en for en aft ale, som bå­de Le­ver­ku­sen og Bay­ern Mün­chen kan se plus­ser ved.

Bay­ern har tid­li­ge­re haft stor suc­ces med at ud­le­je en af klub­bens sto­re midt­ba­ne­ta­len­ter til Le­ver­ku­sen. To­ni Kroos vend­te til­ba­ge til Bay­ern og blev stam­spil­ler. Em­re Can blev og­så le­jet ud til Le­ver­ku­sen fra Bay­ern. I Højb­jergs til­fæl­de vil en le­je­aft ale væ­re det ene­ste re­a­li­sti­ske.

Bay­ern- le­del­sen er in­ter­es­se­ret i, at Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg bli­ver mod­net et sted, hvor han kan ud­vik­les un­der en top­klubs pres. Her er Le­ver­ku­sen dog at fo­re­træk­ke frem for Dort­mund, der har en langt stør­re ri­va­li­se­ring med Bay­ern.

2:

3:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.