Det ta­ler for Borus­sia Dort­mund

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

1:

Dort­mund mi­ster ve­te­ra­nen Se­ba­sti­an Ke­hl, og sand­syn­lig­vis bli­ver midt­ba­ne­pro­fi len İlkay Gün­doğan solgt. Der­for le­der klub­ben med lys og lyg­te eft er en ny midt­ba­ne­pro­fi l til næ­ste sæ­son. Bay­ern Mün­chen reg­ner ik­ke Dort­mund, der har haft et svært år, for en de­ci­de­ret kon­kur­rent i næ­ste sæ­son, og der­for kan kun et køb kom­me på ta­le, og det vil sand­syn­lig­vis bli­ve for et højt be­løb.

Dort­munds nye træ­ner, Thomas Tu­chel, le­der eft er un­ge spil­le­re, som han kan byg­ge sit hold op om­kring.

2:

3:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.