’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Nis­se Sau­er­land

Vi har en di­a­log og be­væ­ger os i en po­si­tiv ret­ning. Jeg vil el­ske at la­ve kam­pen

det til­by­der Ru­dy Mar­kus­sen en så­kaldt op­var­m­ings­kamp eft er som­mer mod en an­den mod­stan­der for li­ge at se ham an, og først der­eft er sen­der ty­ske­ren ham i rin­gen mod Pa­tri­ck Nielsen.

Et for­løb, den ty­ske pro­mo­tor be­kræft ede.

» Det er en af de ting, vi ta­ler sam­men om. Skal det ba­re væ­re den ene kamp mod Pa­tri­ck Nielsen, el­ler skal Ru­dy Mar­kus­sen bok­se fl ere gan­ge. Det hand­ler og­så om pu­bli­kum. De vil og­så ger­ne se, at Ru­dy Mar­kus­sen er den sam­me bok­ser, eft er han har væ­ret ude i nog­le år, « sag­de Nis­se

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.