Es­b­jerg sta­dig i nedryk­nings­fa­re

BT - - ALKA SUPER LIGA -

Es­b­jerg kun­ne med en sejr i ude­kam­pen mod AaB ha­ve red­det sig mod nedryk­ning fra Su­per­liga­en. Uaf­gjort var og­så til at le­ve med, men da AaBs An­dreas Bruhn to mi­nut­ter in­de i over­ti­den score­de kam­pens en­li­ge mål, skal træ­ner Ni­els Fre­de­rik­sens trop­per søn­dag nu ud i et ner­vepi­r­ren­de bundop­gør mod FC Vestsjæl­land.

Må­let kun­ne end­da væ­re ble­vet for­hin­dret, hvis Es­b­jergs Mo­ham­med Fel­lah ha­ve be­gå­et et pro­fes­sio­nelt fris­park på Anders K. Ja­cob­sen i mo­men­ter­ne før scor­in­gen. Det und­lod han, og der­med kan FC Vestsjæl­land med en sejr i Es­b­jerg på søn­dag indsnæv­re ga­bet op til ve­stjy­der­ne til ét po­int før sid­ste run­de. Her mø­der FC Vestsjæl­land al­le­re­de nedryk­ke­de Sil­ke­borg, mens Es­b­jerg gæ­ster Brønd­by. Es­b­jerg har dog glæ­de af en mar­kant bed­re målsco­re.

Re­sul­ta­tet har og­så kon­se­kven­ser for AaB, der sta­dig har en mini­mal mu­lig­hed for at sik­re sig ad­gang til ef­ter­å­rets Eu­ro­pa Le­ague- kva­li­fi ka­tion. Det kræ­ver dog to sej­re og to ne­der­lag til Ran­ders.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.