’ Det var læk­kert’

BT - - ALKA SUPER LIGA - GYSER I VEN­TE Flem­m­ing Brandt fl b@ spor­ten. dk

FC Vestsjæl­land kun­ne væ­re ble­vet sendt ned i Nor­di­cBet Li­ga­en med en Es­b­jerg- sejr over AaB, så an­fø­rer Hen­rik Mad­sen var for­stå­e­ligt nok let­tet over, at hol­dets håb om over­le­vel­se le­ver end­nu.

Hen­rik Mad­sen fulg­te gårs- da­gens kamp i Su­per­liga­en på skær­men, og hans hu­mør røg for al­vor i top, da det i sid­ste øje­blik lyk­ke­des AaB at hi­ve sej­ren hjem og sør­ge for, at Es­b­jerg ik­ke fi k et po­int ud af an­stren­gel­ser­ne.

» Jeg må in­drøm­me, at jeg knyt­te­de næ­ven. Det var læk­kert, « sag­de en let­tet Hen­rik Mad­sen til TV3 Sport1.

Spæn­den­de søn­dag

Han er­ken­der dog, at det sta­dig ser me­get svært ud for FC Vestsjæl­land. Det kræ­ver sta- dig fuldt ud­byt­te i de to sid­ste kam­pe, hvor sjæl­læn­der­ne på ude­ba­ne mø­der Es­b­jerg på søn­dag i no­get, der lig­ner en nedryk­nings­fi na­le, og si­den ta­ger imod al­le­re­de nedryk­ke­de Sil­ke­borg i den sid­ste run­de, hvor Es­b­jerg skal på en no­get svæ­re­re op­ga­ve ude mod formstær­ke Brønd­by.

» Vi skal sta­dig vin­de de to sid­ste kam­pe, og det er selv­føl­ge­lig en ud­for­dring. Nu ven­ter der en ut­ro­lig spæn­den­de kamp på søn­dag, og det kræ­ver en sejr for at det kan la­de sig gø­re for os. Jeg sy­nes, at vi er in­de i en god pe­ri­o­de, og vi får po­in­te­ne. Men det er klart, at de ( Es­b­jerg, red.) fø­rer med fi re po­int med to run­der til­ba­ge, det ser rig­tigt godt ud for dem. «

Men al­li­ge­vel tror FC Vestsjæl­land- kap­ta­j­nen fuldt og fast på, at det nok skal lyk­kes for FC Vestsjæl­land at red­de li­vet i Su­per­liga­en tak­ket væ­re to sej­re:

» Det er all- in – der er ik­ke an­det at gø­re end at tro på det. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.