1 TING IK­KE MÅ FRA DE S LIGA

Fod­bold­sæ­so­nen 2014/ 15 går på hæld in­den læn­ge. Der­for li­ster BT de 13 vig­tig­ste be­gi­ven­he­der i eu­ro­pæ­isk fod­bold fra den for­gang­ne sæ­son Har du set....

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - 2014/ 15 Ron­ni Bur­kal Nielsen ro­ni@ bt. dk

Fod­bold­sæ­so­nen i Frank­rig, Spa­ni­en, Tys­kland og Eng­land har få­et sin af­gø­rel­se. Kun Ita­li­en mang­ler at fær­dig­gø­re den sid­ste spil­ler­un­de. BT sik­rer dig, at du ik­ke har mis­set de vig­ti­ge de­tal­jer i de sto­re eu­ro­pæ­i­ske liga­er. Der­for har vi la­vet en li­ste over 13 ting, som du må­ske har glemt el­ler over­set.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.