Be­ni­tez stor­fa­vo­rit til Re­al Madrid- job

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

End­nu en dansk ak­tør på den Med fy­rin­gen af Car­lo An­ce­lot­ti er spe­ku­la­tio­ner­ne om­kring, hvem der skal afl øse ita­li­e­ne­ren i det me­get var­me træ­ner­sæ­de i klub­ben, be­gyndt.

Præ­si­dent Fl­oren­ti­no Pérez har end­da ud­talt, at den næ­ste træ­ner skal væ­re spansk­ta­len­de, og må­ske der­for er Na­po­li­bos­sen Ra­fa­el Be­ni­tez ble­vet book­ma­ker­nes stor­fa­vo­rit til job­bet.

Så­le­des gi­ver Bets­a­fe blot od­ds 1,29 på, at han over­ta­ger træ­ner­po­sten i Re­al Madrid – med Jür­gen Kl­opp som nær­me­ste ud­for­drer til Benítez, selv om han ik­ke ta­ler spansk.

» Ra­fa­el Benítez er selvsagt den na­tur­li­ge fa­vo­rit til at eft er­føl­ge An­ce­lot­ti. Han har en for­tid i klub­ben som træ­ner af di­ver­se ung­doms­hold samt klub­bens an­det­hold. Der­u­d­over har han de se­ne­ste 10- 15 år træ­net nog­le af Eu­ro­pas stør­ste klub­ber, « si­ger Thomas Holm fra Bets­a­fe.

Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.