2,40

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Dni­pro og Se­vil­la dy­ster mod hin­an­den i den­ne sæ­sons Eu­ro­pa Le­agu­e­fi na­le, og der bør gem­me sig et gan­ske in­ter­es­sant spe­ci­al­spil i kam­pen. Ukrai­ner­nes Ar­tem Fe­det­sky er nem­lig lidt af en hård hund med he­le 14 ad­vars­ler i 33 kam­pe den­ne sæ­son, her­af gult kort i beg­ge se­mi­fi - na­le­kam­pe mod Na­po­li. Den 30- åri­ge høj­re ba­ck er ik­ke blandt de hur­tig­ste spil­le­re på ba­nen i aft en og vil gi­vet­vis få mas­ser af se til mod Se­vil­las off en­si­ve folk. Med en­gel­ske Martin At­kin­son på fl øjten bør der væ­re fi n chan­ce for et kort til Dni­pros num­mer 44.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.